PROJE AÇIKLAMASI

Kanatlı proje sahası Doğu Anadolu Bölgesi’nde Yukarı Fırat havzası içerisinde olup Peri Nehrinin yan kollarından Bulanık çayı üzerindedir Bulanık Çayı üzerine yapılacak Kanatlı Barajından alınacak su ile Demirci ve Kuşçu ovalarına ait 7 092 ha (brüt) tarımsal alanın sulanması yapılacaktır.

İş kapsamında, sulama alanına hizmet edecek sulama ve drenaj tesisleri (iletim ve ana hatları dahil tamamı borulu şebeke olan sulama şebekesi, tahliye drenaj şebekesi, işletme ve bakım yolları, hidromekanik aksamlar dahil sanat yapıları ) inşaatı yapılacaktır. Proje kapsamındaki iletim hatları ile borulu şebekelerde muhtelif çap ve basınçta HDPE 100 ve CTP borular kullanılacak olup, sanat yapıları giriş çıkışlarında çelik boru kullanılacaktır.

PROJE DETAYLARI
  • İşveren İdare : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü
  • İşin Adı : Elazığ Kanatlı Sulaması
  • Sözleşme Tarihi : Aralık 2015
  • Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi : Aralık 2017
  • Sulama Alanı : 70920 Dekar
  • Su Alma Yapısı : Kanatlı Barajı Dipsavak vana odası
  • Sulama Tipi : Basınçlı Borulu sistem
  • Sulama Modülü : 0,62 l/s/ha
  • Ana iletim Hattı : 40 029 m (Boru cinsi CTP)
  • Şebeke Hattı : 225054m (Boru cinsi HDPE)
DEVAM EDEN PROJELER