PROJE AÇIKLAMASI

Bartın İl Merkezine içme ve kullanma suyu sağlayan içmesuyu ana isale hattının Kirazlıköprü Barajı göl alanı altında kalan yaklaşık 7,9 km’lik kısmının, (Bartın-Karabük Rölekasyon yolu kenarından geçecek şekilde) rölekasyonu için gerekli olan isale hattının uygulama projelerinin yapılması ve inşa edilmesi işidir. Ayrıca servis yolunda İdarece belirlenecek kısımlarda otokorkuluk (köprülerde) ve şev desteklemesi işi yapılacaktır.

PROJE DETAYLARI
  • İşveren İdare : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğü
  • İşin Adı : Kirazlıköprü İçmesuyu isale Hattı Rölekasyonu ve Servis Yolunda Korkuluk ve Şev Destekleme Yapım İşi
  • Sözleşme Tarihi : 12.08.2015
  • Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi : 13.11.2016
TAMAMLANAN PROJELER